Fall av coronavirus i Det goda livets hus i Gråberg

corona

I det goda livets hus i Lovisa stad, i enheten för serviceboende med heldygnsomsorg i Gråberg, har konstaterats fall av coronavirus i olika grupphem. För tillfället är antalet insjuknade mindre än tio. I enheten har införts besöksförbud som gäller till 2.10.2022.

I vårdhemmet har införts även andra nödvändiga begränsningar för att tygla epidemin.