Fem fullmäktigegrupper i Lovisa har kommit överens om att stadsstyrelsen avgår

SFP:s, SDP:s, Samlingspartiets, Centerns och Sannfinländarnas fullmäktigegrupper i stadsfullmäktige i Lovisa stad meddelar 27.6.2024:

SFP:s, SDP:s, Samlingspartiets, Centerns och Sannfinländarnas fullmäktigegrupper i stadsfullmäktige i Lovisa stad har efter förhandlingar som pågått under de senaste veckorna kommit gemensamt överens om att Lovisa stads nuvarande stadsstyrelse avgår.

I och med denna gemensamma överenskommelse mellan fullmäktigegrupperna kommer stadsstyrelsen själv att lägga fram en begäran till stadsfullmäktige om att få avgå. På sitt följande sammanträde i augusti kommer stadsfullmäktige att behandla den nuvarande stadsstyrelsens begäran om avgång och välja en ny stadsstyrelse i dess ställe. Platserna i den nya stadsstyrelsen kommer att delas ut i enlighet med resultatet av förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna efter det senaste kommunalvalet. Fullmäktigegrupperna har därtill kommit gemensamt överens om att Sannfinländarnas och De Grönas fullmäktigegrupper, som står utanför stadsstyrelsen, får närvaro- och yttranderätt vid stadsstyrelsens sammanträden fram till utgången av denna fullmäktigeperiod. På detta sätt säkerställer man mer jämlika möjligheter för alla fullmäktigegrupper att delta i beslutsfattandet i staden och få information.

Bakgrunden till överenskommelsen mellan fullmäktigegrupperna är den spänning som redan under en längre tid varit rådande inom kommunalpolitiken i Lovisa. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa förutsättningarna för ett välfungerande politiskt samarbete, att stärka det ömsesidiga förtroendet och att säkerställa ett handlingskraftigt beslutsfattande till valperiodens slut.

Agneta Alm
SFP:s fullmäktigegrupp

Satu Hämäläinen
SDP:s fullmäktigegrupp

Eero Mulli
Samlingspartiets fullmäktigegrupp

Kari Hagfors
Centerns fullmäktigegrupp

Kirsti Parikka
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp