Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad söker kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan 2023

Lovisa stad och Finlands Bostadsmässa söker efter officiella kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan i Lovisa för sommaren 2023. Bostadsmässans kompletterande mässobjekt är objekt som ligger utanför det egentliga mässområdet och som i regel är öppna för allmänheten utan avgift under Bostadsmässan. Bostadsmässan arrangeras i Drottningstranden i Lovisa 7.7–6.8.2023.

Man söker efter sådana kompletterande mässobjekt som är typiska för Lovisaområdet och framhäver Lovisas bästa sidor som bostadsort eller turistmål. Det kompletterande mässobjektet kan ha anknytning till byggande eller turism. Objektet kan vara ett nybygge, ett objekt som man håller på att totalrenovera eller har totalrenoverat eller ett byggprojekt som inte ännu är färdigt. Objektet kan ha arkitektoniskt eller byggnadshistoriskt värde eller det kan utgöra en del av byggnadsarvet. Målet med kompletterande mässobjekt är att komplettera utbudet på mässobjekt och locka besökare att stanna lite längre i Lovisaområdet. För sin del erbjuder Bostadsmässan det kompletterande mässobjektet ett tillfälle för att öka objektets riksomfattande välkändhet.

Lovisa stad och Andelslaget Finlands Bostadsmässa står för ansökningsprocessen för kompletterande mässobjekt. Ansökningstiden är 1.11–4.12.2022. Val av kompletterande mässobjekt görs av Kvalitetsgruppen senast före utgången av januari 2023. Det kan väljas högst fyra kompletterande mässobjekt.

INBJUDAN till öppet informationsmöte tisdag 1.11.2022 kl. 17

Det ordnas ett öppet informationsmöte om ansökningsprocessen för kompletterande mässobjekt på nätet via Teams tisdag 1.11. kl. 17. Alla som är intresserade av att ansöka är välkomna att delta i mötet. Anmälningar via denna länk.

Sökanvisningar för kompletterande mässobjekt (pdf)

Mer information:

Niina Okkonen, projektchef, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi