Finns Olle Siréns gränd snart i Lovisa?

Olle Sirénin kuja

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar på sammanträdet 2.12.2021 förslaget att namnge en gång- och cykelväg efter Olle Sirén. Vidare behandlas ett undantagslov för byggande av ett nytt slags inglasat radhus i Drottningstranden samt planläggningsöversikten för 2021.

Lovisa stad har utrett möjligheter att hedra minnet av professor Olle Sirén. En för ändamålet tillsatt arbetsgrupp har bland annat föreslagit att ge gång- och cykelvägen som löper genom skolområdet vid Lovisa Gymnasium och Lovisavikens skola namnet Olle Siréns gränd. På sammanträdet kommer näringslivs- och infrastrukturnämnden att behandla detta förslag och den ändring av detaljplanen som namngivningen fodrar.

På sammanträdet behandlas även Vertical Farming Solutions Ab:s ansökan om undantagslov för byggandet av ett nytt slags radhus i Drottningstranden. Lägenheterna planeras ha en stor inglasad ouppvärmd del som fungerar som ett växthus och även ger ökad energieffektivitet för huset i sin helhet samtidigt som den främjar de ekologiska värden som ingår i detaljplanen.

På föredragningslistan finns även planläggningsöversikten för 2021. Planläggningsöversikten är en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och i landskapsförbundet och som inte är av ringa betydelse.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 2.12.2021