Flagga för barnens rättigheter och kom på fest 20.11.2023!

I november firas veckan för barns rättigheter och barnens rättigheters dag 20.11.2023 som inleder veckan. Kom ihåg att då hissa upp flaggan i stången – hemma, på jobbet eller i sociala medier och kom till Kino Marilyn, Drottninggatan 17, klockan 17.30 för att fira Barnets rättigheters dags fest. På festen uppmärksammas speciellt alla barns rättighet att syssla med konst! Festen tar cirka en timme och det är fritt inträde.

Festen för barnens rättigheters dag firas nu första gången i Lovisa. Syftet är att lyfta fram både denna viktiga kalenderfest och GKU-priset, det årliga hobbypriset som delas ut av läroanstalterna i Lovisa som erbjuder grundläggande konstundervisning. Festen ordnas som samarbete mellan läroanstalterna, Lovisa stads kulturtjänster och Kino Marilyn.

Festen för barnens rättigheters dag firas nu första gången i Lovisa. Syftet är att lyfta fram både denna viktiga kalenderfest och det årliga hobbypriset som delas ut av läroanstalterna i Lovisa som erbjuder grundläggande konstundervisning. Festen ordnas som samarbete mellan läroanstalterna, Lovisa stads kulturtjänster och Kino Marilyn.

Under festen får vi se en mångsidig dukning av olika uppträdanden av barn som är alldeles i början av hobbystigen och av unga som redan hunnit längre och som nu belönas inom branscherna dans, teater och musik. Arbeten av studeranden på konstskolan finns framsatta i Kino Marilyns entréhall. Alla läroanstalter belönar sina studerande med motiveringar som det berättas mer detaljerat om under festen.

I början av festen får vi också höra ett utdrag ur FN:s barnkonvention läst av barnparlamentets representanter. Suvi Carling läser på finska och Victor Lökfors på svenska. Lovisa stads barnparlament är ett organ som inledde sin verksamhet 2023. Dess uppgift är att säkerställa det att barnen hörs i beslutsfattande som berör barnen. Barnparlamentet lotsas av Lovisa stads koordinator för den barnvänliga kommunen Tuula Åminne.
– Det är fint att parlamentet kan vara en del av den gemensamma festen redan under sitt första verksamhetsår. Man kan aldrig slå på trumman för hårt angående barnens ärenden, konstaterar koordinator Tuula Åminne.

Bland alla som deltar i festen lottas det ut 10 fribiljetter till Kino Marilyns bioföreställningar.

Veckan för barns rättigheter firas 20–26.11.2023 under temat ”Barnet har rätt till välmående”. Mer om veckans tema och länkar till övrigt program samt material också för skolor och daghem hittar du på webbadressen: www.lapsenoikeudet.fi/sv/pa-svenska/

Barnets rättigheters dags fest

20.11.2023 klockan 17.30

Kino Marilyn, Drottninggatan 17, Lovisa

Fritt inträde, tar cirka 1 timme.

Om grundläggande konstundervisning i Lovisa

Grundläggande konstundervisning är långsiktig och målinriktad konstundervisning av hög kvalitet. Undervisningen är stadgad med lag (633/1998) och förordning (813/1998) och fortskrider från nivå till nivå enligt utbildningsstyrelsens läroplansgrund.

Konstintresset stöder barnets utveckling på många sätt. Att uttrycka sig kreativt samt att öva och arbeta i grupp förbättrar barnets växelverkan och tankeförmåga. Konststudier ökar självförtroendet och förbättrar uttrycksförmågan samt förmågan att lösa problem och konststudierna märks också på ett positivt sätt i skolframgången.

GKU-priset delades ut för första gången i Lovisa år 2015. Prisbelöningen är ett årligt evenemang med hjälp av vilket och i samband med vilket man ger synlighet för kulturverksamhet som ordnas för barn och unga och sporrar barn i skolåldern att syssla med konst.