Fler coronavirussmittor har konstaterats i Goda livets hus i Gråberg

koronavirus

På Lovisa stads enhet för serviceboende med heldygnsomsorg Goda livets hus i Gråberg har det konstaterats fler coronavirussmittor. Antalet insjuknade uppgår nu till 18. Smittor har konstaterats såväl bland anställda och boende.

De äldre boende och personalen har till största delen vaccinerats tre gånger. Vaccinet skyddar väl mot allvarlig coronavirussjukdom, men hög ålder är fortsättningsvis en stor riskfaktor för den allvarliga sjukdomsformen. En av de boende på servicehuset i Gråberg har tyvärr avlidit under veckoslutet. Besöksförbudet på servicehuset och de övriga restriktionsåtgärderna för att tygla epidemin fortsätter.

Mer uppgifter:

grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07