Fler tillfällen att få coronavaccin utan tidsbokning och nya grupper i vaccineringstur

Rokotuspiste talvella

Coronavaccin utan tidsbokning ges, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 17.1.2022, 24.1.2022 och 31.1.2022 på Lovisa busstation samt 13.1.2022 på Lappträsk församlingshem. Ett veckoslutstillfälle är under planering. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk. Barn i åldern 5–11 år kan från och med 3.1.2022 få sin första vaccindos med tidsbokning. Invånare med kraftig immunbrist kan nu även få en fjärde dos med tidsbokning.

Coronavaccinationer utan tidsbokning i Lovisa

På Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa:

Vaccin ges också på Lappträsk församlingshem, på adressen Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk.

  • Torsdag 13.1 kl. 12.30–17.30

I vaccineringstur för närvarande i Lovisa

  • Alla 18 år fyllda för dos ett, två och tre (ifall av kraftig immunbrist nu även dos fyra med tidsbokning om det har gått minst 3 månader sedan den tredje vaccindosen)
  • Alla 12–17-åringar för dos ett och två (ifall av kraftig immunbrist även dos tre)
  • Alla 5–11-åringar för dos ett, endast med tidsbokning (den andra dosen ges 6–12 veckor efter den första dosen)

När kan man få sin tredje vaccindos?

  • När det gått minst 4 månader sedan den andra vaccindosen om du fyllt 18 år.
  • När det gått minst 3 månader sedan den andra vaccindosen om du fyllt 60 år eller tillhör en riskgrupp (och är myndig).
  • När det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen om du lider av kraftig immunbrist.
  • När det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen om du är 12–17 år och lider av kraftig immunbrist

Instruktioner för coronavaccinationer utan tidsbokning

Ta med FPA-kort eller identitetsbevis. Vaccin ges i ankomstordning tills alla doser har getts. De som ska ges vaccin ska förbereda sig för att köa utomhus. Könummer är i bruk. Vi ber alla som kommer till mottagningen att hålla avstånd och om det är möjligt vänta på sin tur utomhus om det bildas kö och trängsel inomhus. Vi önskar också att endast personer som ska få vaccin vistas i väntrummet och att högst en person följer med till exempel ett barn.

Coronavirusvaccination av barn och ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. När det gäller de flesta barn 5–11 år, behövs vårdnadshavarnas samtycke för att ge vaccin.

Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Om barnet har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av alla vårdnadshavare. Blanketten för vårdnadshavarnas samtycke finns på webbplatsen Coronavaccinbokning.fi.

Barnen 5–11 år erbjuds BioNTech-Pfizers vaccin som är avsett för barn. Vaccinet har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av barn 5–11 år. Europeiska kommissionen beviljade försäljningstillståndet 25.11.2021. För Comirnaty-vaccinet har redan tidigare beviljats ett försäljningstillstånd för vaccination av vuxna och barn över 12 år, men de ges en större vaccindos. I vaccinet ingår två vaccindoser. Den andra dosen ges i regel 6–12 veckor efter den första dosen.

Vaccination med tidsbokning

Använd i första hand tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka!

Mer information om coronavaccinationerna hittar du på Lovisa stads webbplats, www.loviisa.fi/coronavaccination.