Flera konstaterade fall av coronavirussmitta på ett Lovisaföretag

koronavirus

Flera anställda i ett Lovisabaserat företag har vecka 10 konstaterats vara smittade av coronavirus. Utöver anställda har det konstaterats smitta bland företagets underleverantörer.

Smittkedjorna är spårade, och alla exponerade har testats. För en tredjedel av de testade, det vill säga för sju personer, var provsvaret positivt. Flera av dem som testades hade varit utan symptom innan provet togs. Fyra personers provsvar inväntas fortfarande.

Lovisa stads team för smittsamma sjukdomar misstänker att det är fråga om muterat virus. Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder påminner nu tillsammans med sitt team att det är allt viktigare för Lovisaborna att iaktta alla rekommendationer och begränsningar som har med coronavirus att göra.

– Dessa sju smittor kommer troligtvis inte att synas bland siffrorna för Lovisa i Institutet för hälsa och välfärds statistik över antalet smittfall i olika kommuner, eftersom personerna i fråga inte är inskrivna i Lovisa även om de arbetar och rör sig i området, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.