Flytdockan i Isnäs hamn ska skrotas

Arbetet påbörjas på måndagen 26.3.2018 och för skrotningen ansvarar Isnäs Port Oy Ltd. Flytdockan skrotas på Isnäs hamns industriområde och arbetet övervakas av miljövården i Lovisa.

Flytdockan i Isnäs hamn ska skrotas och arbetet påbörjas på måndagen 26.3.2018. För skrotningen ansvarar Isnäs Port Oy Ltd och som kontaktperson fungerar Kari Veini. För skrotningen har en anmälan inlämnats till miljövårdsmyndigheten i enlighet med miljöskyddslagen. På basen av anmälan har myndigheten gjort ett beslut med särskilda bestämmelser. Beslutet övervakas av miljövården i Lovisa. Skrotningsarbetet planeras vara klart senast 31.7.2018.

Flytdockan skrotas på dess befintliga plats, på en särskild utmärkt plats, på Isnäs hamns industriområde. Dockan styckas i bitar som med en kran lyfts upp på land där bitarna ytterligare skärs i mindre delar för borttransport. För att skrotningen inte ska sträcka sig över en så lång tid tillåts enligt beslutet att arbete görs under tiden 23.3.-31.7.2017 på vardagar kl. 7-20 och på veckoslut kl. 9-18. Skrotning, lastning och transporter får dock inte ske under veckosluten 12-13.5. och 22-24.6.2018.

Myndighetens beslut finns till påseende på anslagstavlan i Lovinfo samt på stadens webbsidor www.loviisa.fi.