Fnittergränden vann gatubenämningstävlingen riktad till barn

Barnen kallades till hjälp för planläggningsprocessen av det nya daghemmet i centrum, då gränden som planerats invid daghemstomten saknade namn. Barnens vilda skaparkraft blomstrade och staden tog emot 19 fantastiska förslag. Till slut valdes Elwa-Lilja Franks förslag Fnittergränd (Kikatuskuja). Arbetsgruppen gillade även skarpt Vertti Hakalehtos förslag Kompisgränden och beslöt att föreslå namnet Kompisskogen (Kaverimetsä) för den invidliggande parkskogen. Båda två får som pris ett gåvokort till en bokbutik i Lovisa, där de kan mata sin kreativitet ytterligare. Lovisa stad vill tacka alla deltagare!

Planutkastet för bangården försedd med dessa fina namnförslag inleder sin färd inom beslutsfattandet redan nästa vecka. Planprocessen är ännu i startgroparna. Trots att inga hinder för namnförslagen hittades i detta skede, kan man inte hundraprocentigt garantera att det inte senare blir ändringar. Efter framläggande fortsätter planen via näringslivs- och infrastrukturnämnden till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslutsfattande.

– Ett råd som är väl insatt i planläggning valde förslagen, så hoppeligen kommer man om några år att i Kompisskogen i Lovisa fnittra åt Fnittergränden, konstaterar chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff.