Föreslå årets idrottare, unga löfte, veteranidrottare och eldsjäl senast 31.1.2023

Det är igen dags att belöna våra lokala framgångsrika idrottare. Kultur- och fritidsnämnden i Lovisa utser och premierar årligen meriterade idrottare och lag i olika ålderskategorier. Dessutom premieras Lovisabor som avsevärt främjat idrottsverksamheten samt fritidsintressen hos barn och unga. Lämna in ditt förslag senast 31.1.2023.

Fritidstjänsterna önskar fritt formulerade förslag senast den 31.1.2023 till vapaa-aika@loviisa.fi eller Lovisa stad, fritidstjänster, PL 77, 07901 Lovisa.

I förslaget bör framgå till vilken av priskategorierna nedan du nominerar personen. Skriv också motiveringar och de bästa prestationerna år 2022.

Vid valet beaktas prestationer under kalenderåret 1.1–31.12.2022. Den som premieras skall ha varit Lovisabo vid tillfället då prestationen som premieras gjordes. Premieringen sker vid en tillställning ordnad av kultur- och fritidsnämnden.

Ytterligare info om premieringsdirektiven får du via webben: www.loviisa.fi/sv/understodochpriser eller per telefon 040 5684 138.

Priskategorierna

1. Framgångsrik idrottare / Årets idrottare

Tävlingsklassen för den idrottare eller det lag som ska premieras är från 15 års ålder till den allmänna serien. Framgångsrika individuella idrottare och lag premieras med penningstipendium. Med framgång avses i första hand medaljprestation på FM-nivå, internationell framgång eller landslagsrepresentation, eller i brist på dessa annan framgång i annan värdetävling. En enskild idrottares framgång i ett lag bedöms utifrån lagets nivå och idrottarens särskilda prestationer.

Av de framgångsrika idrottarna väljer kultur- och fritidsnämnden en idrottare eller ett lag och belönar idrottaren eller laget som årets idrottare. Årets idrottare premieras med penningstipendium.

2. Årets veteranidrottare

Kultur- och fritidsnämnden väljer årets veteranidrottare som är en vuxenidrottare som fyllt 35 år. Veteranidrottaren har uppnått framgång i sin grens veteranserie. Årets veteranidrottare premieras med penningstipendium.

3. Hilleröd-pokalen

Lovisa stads vänort Hilleröd i Danmark har donerat en Hilleröd-pokal till staden. Hilleröd-pokalen utdelas årligen till en ung meriterad idrottare eller ett meriterat idrottslag. Pokalen är evigt vandrande. Mottagarens namn ingraveras i pokalen.

4. Årets aktiv

Årets aktiv är en person som har gjort betydelsefullt arbete bland unga enligt principer som värdesätter fostran och mångsidighet eller som under en längre tid deltagit aktivt i föreningars verksamhet och som med eget exempel har uppmuntrat andra och befrämjat verksamheten. Årets aktiv belönas med ett prisföremål.

Bild: Pexels/ RODNAE Productions