Företagare! Nu behöver vi din åsikt!

Lovisa stad uppmanar alla företagare i Lovisa att berätta sina åsikter i Företagarnas i Finlands enkät Företagarnas Kommunbarometer. Att fylla i enkäten tar mindre än 10 minuter. Man kan svara på enkäten fram till 31.3.2022, men varför inte få det gjort med detsamma?

Du kan svara på enkäten via den här länken.

Med Företagarnas i Finlands enkät Företagarnas Kommunbarometer kartläggs vartannat år samarbetet mellan kommunerna och företagarna samt läget för näringlivspolitiken såväl på kommunal, regional som nationell nivå.

Varför i all världen borde man svara på enkäten?

Dina svar hjälper oss alla: dig, företagen och de offentliga aktörerna i området och hela vårt område. Genom att svara ger du värdefull information bland annat till företagen och städerna i området, Cursor samt Handelskammaren om hur man kan betjäna företagen i vårt område ännu bättre.

Att vara framgångsrik i barometern skapar även en bild av hur attraktivt vårt område är. Barometern lyfter fram nejdens företagsklimat och hur människor i vårt område uppskattar företagsamhet.

– Den här enkäten spelar en stor roll för hur man ser på tjänsterna här i Lovisa och enkäten mäter hur Lovisa stads näringslivstjänster har lyckats, konstaterar ordförande för Lovisa Företagare Janine Henriksson-Wiberg. Dessutom har Lovisa stad för ett år sedan ingått ett avtal om företagstjänster med utvecklingsbolaget Cursor och även de här tjänsterna bedöms i enkäten.

Vem kan delta?

Den som svarar på enkäten behöver inte vara medlem i Företagarna i Finland. Varje svar spelar roll, representerar du ett småföretag med en yrkesperson eller ett storföretag som sysselsätter hundratals anställda.

Du kan svara på enkäten via den här länken.

Det tar mindre än 10 minuter att svara på enkäten – på riktigt!