Försäljning av byggnader och markområde i Strömfors bruk behandlas i stadsfullmäktige 17.3.2021 – följ med direktsändningen

Wanha Navetta Strömforsin ruukissa Loviisassa. Gamla Ladugården i Strömfors bruk, Lovisa.

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdagen 17.3.2021 klockan 18. Mötet ordnas på distans. Du kan följa med mötet via bildlänken nedan.

Stadsfullmäktige behandlar försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av staden. Staden har som en del av programmet för balansering av ekonomin gjort upp en lista över de fastigheter som ägs av staden och ska säljas. På listan finns också byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av staden. Renoveringsskulden för områdets byggnader är stor och flera av byggnaderna kräver snabba och omfattande renoveringsåtgärder.

Syftet är att hitta en köpare som är intresserad av att utveckla turismen och näringslivet på området och som med sina utvecklingsåtgärder och investeringar stöder utvecklingen av bruket och Lovisa och deras attraktivitet. Försäljningen av området genast i början av planläggningsprocessen stöder framtida utvecklingsidéer.

Stadsfullmäktige fattar beslut i sitt möte om det godkänner att byggnaderna på brukets område med det anknytande markområdet läggs till försäljning och om att berättiga stadsstyrelsen att utföra de försäljningsåtgärder som hör till ärendet.

Dessutom beslutar stadsfullmäktige om att godkänna det uppdaterade serviceavtalet om social- och hälsovårdstjänster mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun. På föredragningslistan finns även en begäran om tilläggsanslag för investeringsdelen för den grundläggande renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del och en förteckning över beslut om delegering av befogenheter.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 17.3.2021.

Du kan följa med mötet här nedan: