Fritidsmässan ordnas i augusti – anmäl din förenings deltagande senast 31.5.2022

Harrastemessut Fritidsmässan

Lovisa stads kultur- och fritidstjänster arrangerar Fritidsmässan lördag 20.8.2022 klockan 11–15 i Lovisa idrottshall och dess näromgivning. Nu kan Fritidsmässan ordnas igen efter ett par års uppehåll på grund av coronaviruspandemin.

– Syftet är att visa vad allt kul man kan göra i Lovisa och hur mycket verksamhet av olika slag från idrott till kultur det finns här. I dessa tider är det ytterst viktigt att locka barn, unga och vuxna igen till bekanta hobbyer och förhoppningsvis även få dem att intressera sig för nya hobbyer, säger idrottsinstruktör Fanny Stam-Ravi.

Föreningarna har möjlighet att framföra önskemål om en presentationsplats inomhus eller utomhus. Föreningarna kan också anmäla sitt intresse för att ansvara för kaféet i idrottshallen under mässan. Den förening som får ansvara för kaféet lottas ut bland alla intresserade.

Sist ordnades Fritidsmässan i augusti 2019 med cirka 50 deltagande föreningar och andra aktörer.

Föreningarna kan anmäla sitt deltagande i mässan senast 31.5.2022 till adressen fanny.stam-ravi@loviisa.fi.