Fullmäktige behandlar stadens strategi och försäljning av fastigheter i Bruket – följ med direktsändningen

Loviisan raatihuone Kirkkopuistosta keväällä. Rådhuset i Lovisa från Kyrkoparken på våren

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdagen 21.4.2021 klockan 18. Mötet ordnas på distans. Länken till sändningen hittar du i slutet av meddelandet.

Stadsfullmäktige beslutar om det godkänner den uppdaterade strategin som stadens gällande strategi. Nu gällande strategetiska målsättningar skulle gälla ännu för budgetåret 2022. Det nya stadsfullmäktige skulle definiera målsättningarna för fullmäktigeperioden så att de kan beaktas i budgeteringen från och med år 2023. Denna strategi träder i kraft omedelbart efter att den har godkänts.

Stadsfullmäktige behandlar också försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av staden. Stadsfullmäktige beslutar om det godkänner att byggnaderna på brukets område med det anknytande markområdet läggs ut till försäljning och om det berättigar stadsstyrelsen att utföra de försäljningsåtgärder som hör till ärendet.

På föredragningslistan finns även bland annat stadens program för delaktighet 2021–2023 och det regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet 2021–2025 för Östra Nyland. Fullmäktige beslutar om det godkänner de här programmen.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 21.4.2021.

Du kan följa med mötet här nedan: