Fysioterapins elektroniska tjänster har tagits i bruk

Nu kan du boka tid utan läkarremiss.

Via webbportalen kan klienten boka ett icke brådskande engångsbesök till fysioterapeuten för handledning utan läkarremiss. Handledning ges till exempel vid besvär av stöd- och rörelseorganen samt vid behov av råd gällande motion.

I andra fall, ta kontakt med fysioterapins tidsbeställning.

Läs mer om servicen här!