Gamla bruket väcks till liv med kolorerade bilder

Mies sahaa man såga

I sommar visas gamla bilder i Strömfors bruksmuseum – men i färg. Esa Pekkarinens färgläggning ger nytt liv åt svartvita fotografier från bruket.

– I färg känns det som att bilden kommer nära en nutidsåskådare på ett helt annat sätt, berättar museiintendent Ulrika Rosendahl från Lovisa stads museum.

Bilderna i utställningen är tagna mellan 1890- och 1940-talen och tillvaratagna tack vare aktiva lokala historieintresserade personer. Man känner inte till fotograferna bakom bilderna, men fotografierna är tagna på uppdrag av familjen Ahlström som ägde bruket. På fotografierna kan man iaktta både brukets byggnadsmiljö och brukets invånare. Stora gruppbilder avspeglar hela det brukssamhälle som uppstod i industriella miljöer vid sekelskiftet.

Strömfors bruk är ett järnbruk som grundades redan 1695. Här har också fungerat en omfattande sågindustri. Bruket och sågen var i användning fram till 1950 respektive 1953. Strömfors kom att bli det sista bruket där man ännu använde vattendrivna hammare i smedjorna. Idag är Strömfors bruk ett populärt turistmål och en välbevarad kulturmiljö.

I bruksmuseet ordnas smidesuppvisningar med vattenhammare sommaren 2019 lör. 29.6, lör.–sön. 6–28.7, lör. 3–24.8 och sön. 25.8.2019 kl. 12–14.