Gatuunderhållet i Lovisa stad har som mål att förbättra invånarnas livskvalitet

Gatuunderhållet i Lovisa stad är en väsentlig del av stadens verksamhet. Dess mål är att säkerställa en säker och smidig trafik samt goda trafikförbindelser för invånarna.
Till gatuunderhållet hör plogning och sandning under vintrar samt vid behov vägreparationer och beläggning. Ett högklassigt gatuunderhåll förbättrar invånarnas livskvalitet, främjar rörligheten och minskar risken för olyckor.

Lovisa stad inledde borstningen av gatorna redan i god tid på våren för att minimera sandens damning. Gatorna börjar nu vara rena från sand. Arbetet var utmanande efter den hårda vintern.

Även körfältsmålningarna på gatorna till exempel för övergångsställenas del är delvis gjorda och man fortsätter med dem senare på hösten. Gatubeläggningsarbetena har inletts så att mindre gatulappningar redan gjorts och sådana görs vid behov mer under sommaren. Större lappningar görs på hösten.

”Ett regelbundet och effektivt gatuunderhåll är en central del av att upprätthålla stadens infrastruktur.” konstaterar infrastrukturchef Markus Lindroos.

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur

Markus Lindroos                        
infrastrukturchef                      
tfn 050 382 75 50

Jim Maukkonen
markbyggmästare
tfn 040 071 40 20