Generalshagens skola renoveras – Projektplaneringsgruppen samlades

En grundrenovering av Generalshagens skola i Lovisa centrum inleds sommaren 2024 och beräknas bli färdig i början av 2026. Bland annat förnyas värme-, vatten-, avlopps- och el-systemet samt automatiken. Ytor, fönster och tak renoveras och en hiss installeras. Skolans verksamhet sker i ersättande lokaler från hösten 2024 till och med sportlovet 2026. Skolan har cirka 240 elever och personalstyrkan är cirka 40. I investeringsplanen som stadsfullmäktige godkände i december 2022 har reserverats fyra miljoner euro för renoveringen. Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion utsåg projektplaneringsgruppen i oktober. Gruppen sammanträdde för första gången 2.11.2023.

I projektplaneringsgruppen sitter Lovisa stads utbildningschef, lokalchef, städchef, kostservicechef samt en kommunikatör och skolans rektor. I gruppen ingår även en representant för utbildningssektionen och en konsult för projektplaneringen. Personalen, vårdnadshavarna och eleverna har varsin representant.

Förberedelserna för projektet inleddes våren 2023 med en behovskartläggning. Kartläggningen blev klar i september 2023.

Under projektplaneringsgruppens första möte 2.11.2023 behandlades bland annat ersättande lokaler och planerna för att göra byggnaden tillgänglig.

– Då det beslutas om utplaceringen av ersättande lokaler och deras omfattning prioriteras elevernas och personalens behov. Vi strävar efter att spara i kostnader genom att använda andra skolors specialutrymmen i mån av möjlighet, konstaterar utbildningschef Timo Tenhunen. 

Enligt plan skall projektplaneringsarbetsgruppens rekommendationer om utplaceringsstället av ersättande lokaler och deras omfattning föras till beslutsfattning redan under detta år. 

– Utplaceringen av de ersättande lokalerna inverkar naturligtvis även på många familjers vardag. Projektarbetsgruppen strävar efter att få sina rekommendationer färdiga så fort som möjligt och vi informerar personalen, vårdnadshavarna och allmänheten om beslutet utan dröjsmål, lovar Tenhunen.