God världshavsdag från Lovisa 8.6.2024


Den havsnära Lovisa stad önskar alla en god Världshavsdag 8.6.2024! Denna årliga festdag som är tillägnad världens hav påminner oss alla om havens enorma inverkan på hela vårt ekosystem och betonar hur vi tillsammans kan agera för att skydda dem.

Lovisa historia och maritima arv

Lovisa, en förtjusande stad med cirka 15 000 invånare vid Finska vikens kust i Östra Nyland, är också känd som drottningens stad. Lovisa stads historia når till 1752, då Degerby omdöptes till Lovisa i samband med Sveriges konung Adolf Fredriks besök. Konungen gav staden dess nya namn i ära av sin maka, drottning Lovisa Ulrika.

Havens betydelse och skydd

Världshavsdagen är ett viktigt tillfälle att påminna oss om att haven täcker över 70 procent av jordens yta och de är livsviktiga för hela vårt ekosystem. Haven reglerar klimatet, erbjuder en livsmiljö för många arter och utgör en näringskälla för miljarder människor omkring jorden.

Lovisa stad har förbundit sig till skydd av haven och principerna för hållbar utveckling. Vi verkar aktivt för bevarande av våra vattendrags renhet och utvecklar kontinuerligt nya sätt att minska den mänskliga verksamhetens inverkan på havsmiljön. Affärsverket Lovisa Vatten gör ett betydande arbete för de lokala vattendragen och främjar miljömedvetenhet.

Tillsammans mot en hållbar framtid

Var och en av oss kan inverka på att haven mår bra. Med små gärningar, så som återvinning av avfall, minskad plastkonsumtion och favorisering av miljövänliga sätt att röra sig kan vi tillsammans skapa en renare och hälsosammare framtid.

Lova stad inbjuder alla invånare och besökare med och fira Världshavsdagen och förbinda sig till åtgärder som främjar det att vår maritima miljö mår bra. Tillsammans kan vi säkerställa det att även kommande generationer får njuta av rena och livskraftiga hav.

God världshavsdag!

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur

Affärsverket Lovisa Vatten