Gymnasierna i Lovisa övergår delvis till närundervisning från och med 15.2.2021 – de övriga kommunspecifika coronarestriktionerna förlängs till 28.2.2021

covid-19

Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna till 28.2.2021, dock med några förändringar.  

Gymnasierna i Lovisa övergår delvis till närundervisning från och med 15.2.2021. Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande helt och hållet som närundervisning.

Från och med 1.2.2021 kan hobbyverksamhet för barn i grundskoleålder samt yngre barn ordnas inomhus i lokaler som förvaltas av staden.  Närmare information om ordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.

Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna (över 18-åringar) såväl inomhus som utomhus fortgår till 28.2.2021. Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta utomhus förutsatt att man beaktar Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om att det ska vara möjligt för dem som deltar eller följer med barnet eller ungdomen att undvika närkontakt med varandra.

Besöksförbudet på hälsocentralens avdelning fortsätter fram till 28.2.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förbjuda alla offentliga sammankomster och evenemang inom- och utomhus gäller 1–28.2.2021.

Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.