Haddom skola läggs ner 1.8.2022

Haddom skola

Stadsfullmäktige beslutade 16.3.2022 att Haddom skola läggs ner från och med 1.8.2022 och att därtill hörande processer inleds.

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion framförde tidigare som sitt önskemål att vårdnadshavarna till de elever som nu går i Haddom skola bör ges rätt att välja ny närskola för dessa elever. Beslutet om elevupptagningsområdet tas av nämnden för fostran och bildning.

Läs mer om beslutsprocessen här.

Rapporter omkonstruktionsundersökningarna finns här.