Haddom skola

Rapporten över konstruktionsundersökningen i Haddom skola, oktober 2020, Ramboll Finland Oy (på finska):

Haddom skola_rakennetutkimus

Haddom skola, fortsatta undersökningar, rapporten över konstruktionsundersökningar 12/2020, Ramboll Finland Oy (på finska):

Haddom_skola_jatkotutkimukset

Haddom skola, fortsatta undersökningar, materialprov (bifogad rapport 7.1.2021, Ramboll Finland Oy, på finska):

Haddom_skola_materiaalinäytteet