Haddom skola

Rapporten över konstruktionsundersökningen i Haddom skola, oktober 2020, Ramboll Finland Oy (på finska):

Haddom skola_rakennetutkimus

Haddom skola, fortsatta undersökningar, rapporten över konstruktionsundersökningar 12/2020, Ramboll Finland Oy (på finska):

Haddom_skola_jatkotutkimukset

Haddom skola, fortsatta undersökningar, materialprov (bifogad rapport 7.1.2021, Ramboll Finland Oy, på finska):

Haddom_skola_materiaalinäytteet

Före detta Kuggom daghem: Fukt- och inneluftsteknisk konditionsundersökning, Ramboll Finland Oy 21.5.2021 (på finska):

Kuggom_pvk_kuntotutkimus_210521