Halkan i Lovisa stad bekämpas med sandningsgrus

Vintertemperaturerna kan variera från noll till minusgrader och det gör att gatorna är mycket hala. I synnerhet om morgnarna kan det vara överraskande halt. 

”Den utmanande vintern har behövt mer sandningsgrus för halkbekämpning än man hade uppskattat. Detta har lett till temporära leveranssvårigheter hos grusleverantören. Sålunda har vi varit tvungna att ta till grövre sandningsgrus i halkbekämpningen. Vi har varit i kontakt med grusleverantören och kommit överens om att vi i fortsättningen får finare sållat sandningsgrus.” säger infrastrukturchef Pekka Stenius.

”Enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden ska hela farleden sandas om separat anmälning om sandning delvis inte gjorts. I Lovisa är lättrafiklederna kombinerade cykelvägar och gångbanor, då hela leden används för gående. Halkbekämpning är viktigt så att man förebygger fallande och benbrott.” betonar infrastrukturchef Pekka Stenius.

Reservera tid för dig för att kunna vara säker på gatorna och vägarna

Lovisa stad ber att alla ska iaktta försiktighet då de rör sig på gatorna under vintertid. Bilist, sakta ner din hastighet, och fotgängare, använd vid behov skor som klarar av halka.

Tack för samarbetet och säker vinter!

Lovisa stad

Pekka Stenius
infrastrukturchef
centralen för näringsliv och infrastruktur
tfn 050 382 75 50