Har du frågor gällande Drottningstranden eller bostadsmässan? Kom till CoWork och ställ din fråga till de sakkunniga 26.2.2020 kl. 14–19

Drottningstrandens planförslag kommer till påseende 7.2–9.3.2020 i kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12A). Förslaget gäller ändring av detaljplan, första detaljplan och bindande tomtindelning samt förslaget till ändring av delgeneralplanen LOTES.

Det ordnas två tillställningar där både Lovisabor och andra intresserade kan bekanta sig med planen och ställa frågor. På plats finns stadsarkitekten Maaria Mäntysaari och projektchef Niina Okkonen.

Mäntysaari svarar på frågor gällande planen och byggandet, så som t.ex. om flytande byggande och Niina Okkonen svarar på frågor som har med bostadsmässan, tomter och övrigt byggande att göra.

Båda tillställningarna ordnas i CoWork, Drottninggatan 18, 07900 Lovisa.

Den första tillställningen ordnas 10.2. kl. 14–19 och den andra 26.2. kl. 14–19.

Kaffeservering. Välkommen!