Hemtest för coronavirus delas ut åt skolelever senast 18.2.2022

koronavirus coronavirus

Hemtest för coronavirus delas ut åt skolelever i Lovisa. Varje elev från förskolan till årskurs 9 samt gymnasiestuderanden får en förpackning. Förpackningarna delas ut före sportlovet, senast fredag 18.2.

Skolan sänder ett meddelande till hemmen om testerna med en uppmaning åt vårdnadshavarna att kontrollera att förpackningarna förvaras rätt i hemmen.

THL:s anvisningar för hemtestning

Försörjningsberedskapscentralen har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet upphandlat hemtest för coronavirus för utdelning till skolelever och studeranden.