Högstadiebygget får nytt skyddshölje nästa vecka

Det skyddshölje som rasade vid nya Lovisavikens skolas byggarbetsplats är rivet. Byggandet av ett nytt hölje inleds vecka 8, vilket beräknas ta 1–2 veckor.

Rivningen av de träkonstruktioner som skadades av att skyddshöljet rasade har inletts och planen för att torka de betongkonstruktioner som ha blivit våta är under arbete.

Den del av skyddshöljet som inte skadades i olyckan förstärks och granskas innan det tas i bruk nästa vecka. Efter det här kan byggarbetet fortsätta under det partiet.

Följderna för byggtidtabellen behandlas på följande arbetsplatsmöte den 7.3.2019. Den gemensamma målsättningen är att skolbyggnaden blir klar under pågående år.

Ungefär hälften av det skyddshölje som byggts kring den kommande Lovisavikens skola rasade den 26.1.2019. Ingen skadades i olyckan.

Alla aktuella skolbyggens byggarbetsplatser är försedda med övervakningskameror och övervakas av utomstående vaktbolag.