Högstadieskolornas och gymnasiernas distansundervisning fortsätter fram till 11.4

koronavirus coronavirus

Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna enligt följande:

  •   Grundskolans (årskurs 7–9) samt gymnasiernas distansundervisning fortgår till och med 11.4.2021.
  • Hobbyverksamheten för barn födda 2007 och äldre avbryts helt både inom- och utomhus till och med 11.4.2021. Lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre.

De övriga kommunspecifika coronarestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut. Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.