Höstens kulturbidrag kan sökas före 31.10.2022 klockan 15

Kulttuuriavustukset. Kulturunderstöden.

Välfärdsnämnden beviljar hösten 2022 särskilt bidrag för projekt som äger rum under slutet av pågående år och början av nästa år till föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner. Ansökningstiden går ut 31.10.2022 klockan 15.

Ansökan om understöd ska göras på välfärdsnämndens blankett för ansökan om understöd. Ansökningsblanketter fås från stadens kundservice Lovinfo eller på stadens webbplats.

Ansökningsblanketten och närmare information finns på kulturtjänsters sidor.

Läs direktiven på kulturtjänsters sidor.

Ytterligare uppgifter: chefen för kultur och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38