Huvudbibliotekets framtid väckte diskussion bland beslutsfattarna

Diskussionen kring huvudbiblioteket var livlig då Lovisa stad bjöd de förtroendevalda på en infokväll om byggnadens framtid.

På plats i det finskspråkiga skolcentret var förutom ett tjugotal beslutsfattare även flera av stadens representanter, arkitekt Pekka Saatsi som gjort en saneringsplan för biblioteket samt Tuula Putus, professor i arbetshälsa och miljömedicin vid Åbo universitet.

Framför allt valet mellan en ombyggnad av det nuvarande huset och en nybyggnad intresserade beslutsfattarna.

– Det nuvarande huvudbiblioteket är en skyddad byggnad och måste renoveras grundligt i alla händelser, påminde arkitekt Pekka Saatsi. Vi talar om ett projekt värt cirka två miljoner oberoende av om huset används som bibliotek eller något annat. I den summan ingår förutom själva reparationerna också till exempel olika kostnader för beställaren.

Enligt Saatsi är det i och för sig möjligt att renovera byggnaden så den är trygg för människor, förutsatt att reparationen görs tillräckligt grundligt.

Nybygge trots allt?

Kostnaderna för att reparera för det nuvarande huvudbiblioteket är ungefär tusen euro per kvadratmeter. Ett helt nytt hus skulle enligt lokalchef Antti Kinnunen kosta cirka tre gånger så mycket. Staden har inte i det här skedet undersökt noggrannare pris, storlek eller placering av ett nybygge.

Kinnunen funderade under tillställningen över alternativet att bygga nytt med framtidens bibliotek i åtanke.

– Personalen måste kunna lita på att lokalerna de jobbar i är trygga, och jag vet inte om det lyckas genom att reparera det nuvarande biblioteket. Man borde reda ut minimistorlekskravet på ett nybygge och möjligheterna att knipa lite i kvadratmetrarna för att kunna bygga nytt.

Bibliotekschef Danielle Backström höll med deltagarna i diskussionen att biblioteket är en vacker byggnad.

– Men för ett bibliotek är byggnaden alltför mycket som en labyrint och det finns till exempel inga platser där man kan sitta och arbeta, vilket våra kunder frågar efter.

Akut behov av evakueringslokaler

I flera talturer framhävdes behovet av att i snabb takt hitta hälsosamma evakueringslokaler som tjänar både personal och bibliotekskunder. Flera medlemmar i personalen har fått hälsoproblem som en följd av den dåliga inneluften i huvudbiblioteket.

Ett alternativ är baracker. Lovisa stad har med bibliotekets personal i spetsen undersökt även andra förslag.

Lokaler som har diskuterats är bland annat delar av Nordeas lokaler, LPO-nets gamla lokaler, före detta Valintatalo i Märlax samt Hamnhuset i Valkom. Servicehuset Hambergska hemmet som snart töms på invånare i centrum visade sig vara i för dåligt skick. Ett av förslagen under kvällens möte var polishusets övrevåning.

Enligt Antti Kinnunen är det en utmaning att hitta lämpliga lokaler.

– De ska vara hälsosamma för personalen i flera år framöver. Även om vi skulle bestämma oss för en renovering måste biblioteket flytta ut för åtminstone ett år. Blir det ett nybygge talar vi om flera år i tillfälliga lokaler.

Beslutsfattarna och allmänheten kan komma med förslag om lokaler till bildningsdirektör Thomas Grönholm eller bibliotekschef Danielle Backström.

Huvudbibliotekets framtid kommer upp till behandling följande gång under höstens budgetbehandling, till först i stadsstyrelsen den 16–17 oktober och sedan i stadsfullmäktige den 8 november.

Pekka Saatsis projektplan för huvudbiblioteket (pdf)