I Lovisa cyklar man med glädje hela veckan

Pyöräilijöitä maaseudulla Cyklister på landet

Den nationella cykelveckan firas 5–13.9.2020 med temat Cykelglädje. Lovisa stads kultur- och fritidstjänster uppmanar alla att hoppa upp på sadeln och till exempel ta sig med cykeln till jobbet eller till skolan och till träning.

Tisadgen den 8.9 bjuds det morgonmål åt de som cyklar till jobbet i Lovisa idrottshall kl. 7.30-8.30. På gården kan man pröva på tandemcykling eller testa på elcykel. Möjlighet att göra kroppsanalysmätning. På gården kan man pröva på tandemcykling eller testa på elcykel Genom att främja arbetsresorna till mera aktiva så mår arbetstagaren bättre och effektiviteten ökar på arbetsplatsen.

På onsdagen 9.9.2020 uppmuntras eleverna att ta sig med cykeln till skolan, då ordnar skolorna eget program. Genom att främja skolresorna till mera aktiva ökar koncentrationen bland eleverna och på det viset förbättras inlärningen. Även trafiksäkerheten ökar då eleverna med egen kraft kommer till skolan, istället för att en massa bilar kör till skolan.

Torsdagen 10.9.2020 är med cykeln till träningarna-dag. Med cykeln till träningarna-dagen inspirerar aktiva i alla åldrar att cykla till sportplaner, idrottsställen, konditionsbanor eller konditionssalar. I föreningar kan man uppmuntra och i grupp föreslå att cykla till träningarna (uppvärmning) samt hem från träningarna (nedvarv). Samt kan samåken till träningarna försöka ersättas med cykling: tillsammans med en vuxen cykla till träningarna. Dagen Med cykeln till träningarna är en superbra möjlighet att prova hur man kan baka in mera motion i vardagen!

På fredagen 11.9. 2020 ordnars det för seniorerna en cykelutfärd. Start från Lovisa kyrkas parkering kl.13 och återkomst ca. 14.30. Kom ihåg hjälmen!