I Lovisa begränsas spårningen av coronavirussmittor och av sättande i karantän ytterligare

koronavirus coronavirus

På grund av den ytterst höga prevalensen av coronavirussmittor är man även i Lovisa lika som i många andra nyländska kommuner tvungen att ytterligare begränsa spårningen av exponerade kontakter och sålunda ge upp sättande i karantän.

Smittfallen blir kända med en fördröjning och man klarar inte av att i efterhand förebygga spridningen av smittor med karantänbestämmelser som fattas efter den egentliga karantäntiden löpt ut.

– Vi hinner fortfarande kontakta alla som visat sig vara positiva i officiella coronavirustest, men även det börjar bli utmanande, konstaterar ledande läkaren Marika Ylärakkola.

– Redan tidigare har vi meddelat att vi så småningom varit tvungna att ge upp spårningen av exponerade i skolor och daghem, och i praktiken har vi varit tvungna att ge upp spårningen även på arbetsplatser och i hobbygrupper. Nu när situationen fortsättningsvis fortsätter som lika utmanande, övergår vi för smittospårningens del till THL:s anvisningar som är avsedda för kommuner där smittospårningen är överbelastad. I och med detta bortfaller nu även kartläggningen av familjeexponeringar. Läs mer.

– För att förebygga spridningen av coronaviruset är nu var och ens egen verksamhet viktig. Omikronvarianten sprider sig mycket snabbt och det rekommenderas att den som uppvisar symptom isolerar sig. De som fått ett positivt testresultat bör informera sina egna närkontakter, uppmanar Marika Ylärakkola.

– Vaccinering mot coronaviruset skyddar mot den allvarliga sjukdomstypen och hjälper i att begränsa sjukhusbelastningen.

Mer uppgifter om kriterierna för att söka sig till test hittar du här.

Mer uppgifter om rekommendationerna för isolering och karantän hittar du här.