Idrottshallen i Lovisa repareras i sommar

Staden utför reparationsarbetena under sommaren 2017. Till projektet har reserverats 300 000 euro. Bland annat ventilationen och omklädningsrummen ska åtgärdas. Reparationsplanen grundar sig på resultaten från den noggrannare konditionsgranskning som staden låtit göra under våren.

Målet med reparationerna är att idrottshallen ska kunna användas tryggt i åtminstone fem år framöver. I framtiden ska ytorna, konstruktionerna och ventilationssystemen övervakas effektivt. Stadsstyrelsen godkände reparationsplanerna enligt förslag på sitt möte den 15 maj 2017.

Bildningsdirektör Thomas Grönholm och lokalchef Antti Kinnunen konstaterar i beredningen av frågan för stadsstyrelsen att ett bestående alternativ till den nuvarande idrottshallen är att ersätta den med en ny byggnad.

En grundrenovering av den nuvarande hallen lönar sig inte, eftersom riskerna med det undre bjälklaget inte kan lösas med reparationer. Dessutom skulle reparationsgraden för en grundlig renovering av byggnaden stiga till en betydligt hög nivå.

Planeringen och byggandet av en ny idrottshall tar ungefär fem år. Stadsstyrelsen fattade ändå inte i detta skede beslut om byggandet av en ny hall.

Mer information:
bildningsdirektör Thomas Grönholm 0440 555 250
lokalchef Antti Kinnunen 0440 555 412
stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén 040 197 2569