Idrottshallen öppnas på fredag

Renoveringen av Lovisa idrottshall färdigställs denna vecka. Användarna har tillgång till hallen från och med klockan 16 på fredag 15.9.

Idrottshallen har under sommaren renoverats på grund av inneluftsproblem. Den största åtgärden var att man bytte ut ventilationssystemet i hallen. Golvmaterialet i alla omklädningsrum förnyades. Personalrummen som tidigare var i lärarnas användning har byggts om till ett nytt förråd.

De idrottsredskap som fanns i hallen har gåtts igenom. En del av redskapen har kasserats och en del har rengjorts. Till exempel textiler och utrustning med hård yta har tvättats. Under hösten och våren skaffas också nya idrottsredskap till hallen.

Även undersökningarna av idrottshallens ytterväggar fortsatte. Det togs prover av ytterväggens isoleringsmaterial från olika höjder för att man skulle kunna reda ut hur högt fuktigheten från tidigare översvämningsvatten har stigit. Resultaten för odlingarna av proverna tydde inte på aktivt mikrobbestånd. Undersökningsrapporten kan ses på stadens webbplats på adressen www.lovisa.fi/inomhusluft.

Efter renoveringen följer man upp användarresponsen om inneluften. Dessutom genomför staden tidigast vid slutet av höstläsåret en användarenkät. Syftet med åtgärderna är att hålla hallen i användningsdugligt skick. Avsikten är dock att så fort som möjligt få en ny idrottshall i stadens investeringsprogram.