Illustrationsutställningen Fladdermusens år på Lovisa stads huvudbibliotek

I oktober öppnas på Lovisa huvudbibliotek en utställning med illustrationer, originalteckningar och skisser av illustratören Nadja Sarell. Illustrationerna är från barnboken Lepakon vuosi (”Fladdermusens år”) som publiceras i oktober. Man ställer ut också illustratörens arbetsverktyg och dessutom föremål som anknyter till temat och är lånade ur Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseums samlingar.

Nattens vandrare – Fladdermusens år

lepakon vuosi- kuva

Vad för en mystisk skepnad flög förbi i vårgryningen? Och vad häpnadsväckande hittar man i den öde stugan i skogskanten? Fladdermusens år är ett äventyr till fladdermössens värld. Den berättar om fladdermössen i vår närmiljö, att övervinna fördomar och rädslor och hur varje och en av oss kan skydda fladdermöss, till exempel på den egna gården. Fladdermusens år ger mångsidig information om de här fascinerande nattvandrarnas liv – från myter och föreställningar till de nyaste forskningsresultaten.

Mia Rönkä, den ena författaren av boken, är en docent i miljöekologi, faktaförfattare, poet, vetenskapsjournalist och forskare som arbetar i Åbo universitets biodiversitetsenhet. Docenten Thomas Lilley arbetar som intendent och akademiforskare på Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum. Hans forskning betonas särskilt mycket på fladdermöss. Nadja Sarell är en frilansillustratör som utexaminerades som barnboksillustratör och som magister i danskonst. Boken publiceras av förlagsaktiebolaget Sammakko som har sitt säte i Åbo.

Boken är en del av projektet Lepakot tieteen ja taiteen siivin (”Fladdermöss ur vetenskapens och konstens perspektiv”) som fokuserar på fladdermöss och kombinerar vetenskap och konst. Beskyddaren för projektet är fru Jenni Haukio. Lilley och arbetsgruppen fick 2018 för projektet spetsfinansiering av Egentliga Finlands kulturfond. Syftet med projektet är att producera både vetenskapliga och konstnärliga uppfattningar om fladdermöss och förmedla dessa uppfattningar i stor omfattning til

l olika målgrupper från barn till vuxna och från forskare till allmänhet. Samarbetspartner för projektet är Helsingfors universitets Naturhistoriska naturmuseum Luomus, Åbo universitets biodiversitetsenhet och Lundo museum.

Utställningen utgör en del av Lovisa stadsbiblioteks projekt Bekant och fungerande bibliotekssamarbete som fokuserar på att utveckla samarbetet mellan skolan och biblioteket. Under utställningen ordnar man elevbesök med guidningar på biblioteket. I samband med utställningen kan man bekanta sig med Mia Rönkäs och ordkonsthandledaren och skribenten Veera Vähämaas (FM) läromaterial om fladdermöss. Materialet är avsett för att utveckla kompetens i mångläskunnighet.

Elevernas besök på utställning sker på förmiddagen då biblioteket är stängt och det inte finns andra kunder på plats. Om coronavirussituationen ändrar är det möjligt att göra besöket på distans.

Utställningen Fladdermusens år är öppen under huvudbiblioteks öppettider 3.10–13.12.2020.

Lovisa huvud

bibliotek:

Drottninggatan 3, 07900 Lovisa Mer information: Projektkoordinator Jaana Laaksonen, jaana.laaksonen@loviisa.fi, 0440 555 499

Fladdermusens år - affisch