Inkomstskattesatsen för år 2022 blir 20,25 %

Stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 16.11.2021 att inkomstskattesatsen för år 2022 blir 20,25 %, vilket är samma skattesats som för år 2021.

Vidare beslöt fullmäktige att Lovisa stad beviljar en proprieborgen för Lovisa Bostäder Ab:s banklån för byggande av ett flervåningshus i trä som ska byggas 2023 på området för bostadsmässan i Lovisa. Lovisa Bostäder Ab är ett bolag som i sin helhet ägs av Lovisa stads. Lånets kapitalbelopp är 5 670 000 euro och den borgen som beviljas får inte överstiga 80 procent av lånets kapitalbelopp.  

Videoinspelningen från mötet finns här.