Välkommen på invånarkväll 25.11.2021 i Harjurinteen koulu!

Ilmakuva Talvella

Lovisa stad, i samarbete med Lovisa Föreningar rf, bjuder in Lovisaborna till invånarkväll i Harjurinteen koulu, Bangatan 1, torsdag 25.11.2021 klockan 18–20. Välkommen med för att njuta av kaffeserveringen och träffa stadens representanter. Under kvällen presenteras även stadens aktuella ärenden och diskussion utlovas utgående från presentationerna och öppna frågor från allmänheten. Du kan lämna in en egen fråga på förhand via nätet.

En stadig dos aktuell information

Kvällens presentationer behandlar bland annat barnens och de ungas välfärd, den äldre befolkningens funktionsförmåga samt integrering av invandrare. Resultaten från enkäten Hälsa i skola och några aktuella ärenden som speciellt berör centrumområdet i Lovisa behandlas också.

Lämna in din fråga på förhand

Du kan påverka kvällens innehåll genom att lämna in en fråga med hjälp av denna elektroniska blankett, dock senast klockan 14 den 25.11. Vi strävar till att under kvällens lopp besvara alla frågor som lämnats in på förhand.

Delta via distansförbindelse

Du kan även delta i kvällen via distansförbindelse. Mikrofonen och kameran bör vara avstängda då du ansluter dig till mötet. Anslut dig till Microsoft Teams-mötet med datorn eller mobilappen genom att klicka här.

Välkommen!
Arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd samt Lovisa Föreningar rf