Jessica Meriheinä årets idrottare – även framgångsrika idrottare premieras

Välfärdsnämnden premierar årligen framgångsrika idrottare i Lovisa.

Välfärdsnämnden beslöt i sitt möte 10.2.2021 att kulstötare och diskuskastare Jessica Meriheinä väljs till årets 2020 idrottare. Meriheinä belönas med 500 €. Emma Johansson, Wilma Lax och Felicia Meriheinä belönas som framgångsrika idrottare med 200 €. Emma Johanssons gren är taekwondo, Wilma Lax håller på med skidning och Felicia Meriheinä är också kulstötare och diskuskastare. Nämnden begärde publiken att ge förslag till årets idrottare.

Johanna Lindholm valdes till årets veteranidrottare. Lindholm belönas med 300 €. Välfärdsnämnden väljer årets veteranidrottare som är en vuxenidrottare som fyllt 35 år. Veteranidrottaren har uppnått framgång i sin grens veteranserie.

Hilleröd-pokalen beviljas Wilma Lax. Lovisa stads danska vänort Hilleröd har donerat Hilleröd-pokalen till staden. Pokalen skall årligen delas ut till en ung meriterad idrottare eller idrottslag. Mottagarens namn skall ingraveras i den vandrande pokalen.

Ralf Lindén premieras som årets aktiva. Årets aktiva belönas med ett prisföremål.

Pristagarna blir kontaktade senare om premieringen.

Mötets föredragningslista