Kommendantens trädgård i Lovisa – en skattkammare av historia och nyttoväxter


Kommendantens trädgård i Lovisa har gått igenom en betydande förnyelse och fick sin nuvarande form på våren 1998. Den här historiska trädgården strävar efter att spegla hurdan dess tidigare ägare antas ha utvecklat den till under olika perioder. I och med förnyelsen har man i trädgården planterat många slags nyttoväxter med vilka vi kan ge liv åt det förflutna och erbjuda besökare visuell glädje samt information om gamla växtarter och deras användningsändamål.

Nyttoväxter och hur de används

I början planterades i trädgården ett brett sortiment av nyttoväxter, såsom kryddörter, grönsaker, färg- och doftväxter samt ett trädgårdsland för medicinala växter. Utöver de här växer det i trädgården humle vars blomställningar var en gång i tiden väsentliga för öltillverkning samt knasterland vars produkter har alltid varit efterfrågade. De mindre nyttiga blomväxterna gav gården ögonfröjd och skönhet.


Ögonfröjd och trivsel

Syftet med trädgården är att erbjuda estetiska upplevelser och samtidigt presentera olika gamla nytto- och prydnadsväxter och deras användningsändamål. Trädgården har utvecklats genom att plantera fruktträd där och bygga omkring trädgården en häck som ska klippas. Man har också placerat gångar och säten på trädgården vilket gör området mer trivsamt och funktionellt. Dessutom har man kantat gångarna i trädgården och bytt torvkanter mot granitkanter. Också växtskyltarna har förnyats från plastskyltar till skyltar av metall.

Kommendantens trädgård i Lovisa är en unik historisk helhet som erbjuder sina besökare möjlighet att bekanta sig med nytto- och prydnadsväxter från gångna år. På trädgården finns en postlåda med broschyrer om trädgården på finska och svenska. 

Vi välkomnar alla till att njuta av denna vackra och lärorika miljö.

Kommendantshuset och trädgården – museum

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur

parkenheten