Kommendantshusets tak förnyas – museet öppet som normalt hela sommaren

Komendantintalo Kommendantshuset

Taket på Kommendantshuset, som inrymmer Lovisa stads museum, är i dåligt skick, och hela plåttaket förnyas under sommaren.

Museet är öppet som normalt hela sommaren, men tredje våningen är stängd för allmänheten. I stället får museibesökarna denna sommar undantagsvis går ner till museets källare, där man kan bekanta sig med stenvalven från 1700-talet och med Inari Porkkas konstinstallation ”Museets dröm”.

Det nuvarande taket är troligen från 1950-talet eller början av 1960-talet, då byggnaden renoverades för museibruk. Lovisa museum, som grundats 1904, flyttade in i Kommendantshuset 1962.

Kommendantshuset byggdes 1755 och är ett av de äldsta husen i Lovisa. På 1700-talet tjänade byggnaden som residens för svenska arméns kommendant.

Denna historiska byggnad renoveras under övervakning av museet med regionalt ansvar i Östra Nyland, det vill säga Borgå museum. På Borgå museums vägnar sköts frågan av experten inom byggnadsvård Fredrik Andersson. Det nya taket byggs enligt den gamla modellen, och Kommendantshusets exteriör bevaras i så ursprunglig form som möjligt.

Entreprenaden påbörjas 13.6.2022 med uppförandet av byggnadsställningarna, och plåtarbetet inleds under midsommarveckan. Arbetet beräknas vara klart före utgången av augusti. Arbetet utförs av Pellista Oy, och för Lovisa stads projekt ansvarar lokalchef Päivi Turunen.

Kommendantshuset, Parkgatan 2, 07900 Lovisa

Öppet juni–augusti tisdag–söndag klockan 11–17, stängt måndagar

Nu på museet: Fragile – Rådhusets konstskatter i exil

Kommendantshusets webbsidor