Körsbärskullen blomstrar på Kronostranden i Lovisa – Kom och beundra!

Kronostranden i hjärtat av Lovisa stad presenterar stolt Körsbärskullen, som redan fått välförtjänt uppmärksamhet för sina praktfulla körsbärsblommor. Dessa blommor symboliserar Lovisa stads engagemang för att värna om naturens mångfald och lyfter fram deras betydelse i stadsmiljön.

Körsbärskullen blommar inte bara vackert utan bär också ett historiskt och kulturellt värde. Den är ett konkret uttryck för stadens strävan att bevara naturrikedomen och främja en hållbar stadsutveckling. Körsbärskullen är en väsentlig del av stadens rekreations- och friluftsområde och erbjuder invånare och besökare en unik möjlighet att njuta av naturen mitt i staden.

Stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen betonar att man i planeringen och utvecklingen av Kronostranden lagt särskild vikt vid den naturliga och ekologiska balansen på Körsbärskullen. Denna eftersträvas bland annat genom planteringsprogram, naturliga skötselmetoder och användning av ekologiska reningsverk.

I enlighet med Lovisa stads strategi förbinder sig staden till en hållbar stadsutveckling som respekterar och främjar biologisk mångfald. Underhållet och utvecklingen av Körsbärskullen är en del av detta mer omfattande mål.

Genom samarbete och engagemang säkerställer vi att Körsbärskullen bevaras som en naturskön och betydelsefull del av Lovisas stadsmiljö för kommande generationer.

Välkommen till Kronostranden!

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur

Parkenheten