Kulla gård – två kvinnors verk

Lovisa stads museums sommarutställning 2019 är en historisk resa genom Kulla gårds över 600-åriga historia. Tack vare två mycket olika men ytterst driftiga kvinnor har Kulla i Strömfors bevarats för eftervärlden som ett levande kulturarv.

– Utställningen, som vi kallat Herrgårdens värld, fördjupar kunskapen om och nyanserar perspektivet på herrgården som samhälle och kulturform med lång historia i forntiden och spännvidd i nutiden, konstaterar professor emeritus Bo Lönnqvist från Stiftelsen Kulla herrgård, som står bakom utställningens idé och manus.

Bo Lönnqvist

I utställningen lär vi känna Kulla gård i Strömfors och två kvinnor. Gerda Grahn (1886–1986) och hennes dotter Anna-Ulrika Grahn-Wallen (1911–2005) som under sina liv vårdade och förde vidare en 600-årig herrgårdsvärld.

Utställningen bjuder bland annat på en inblick i familjen Grahns fotoalbum, föremål från Gerda Grahns inredning och ett urval av den rika textilskatt som bevaras på Kulla gård. Dessutom ingår en serie akvareller av Jan Lindh, där varje sekel på Kulla gestaltas på ett verk. Perspektiven är rummet, tiden, tingen, berättelsen och kulturarvet.

Gerda Grahn

Godsfrun och jordbrukaren

Det Kulla vi känner i dag är mycket långt Gerda Grahns skapelse. Fadern, Gustaf Simolin, köpte Kulla 1884 men dog kort efter Gerdas födelse 1886. Gerda blev mycket fäst vid gården. Då modern gifte om sig 1896, såldes Kulla.

– För den 10-åriga Gerda var detta en chock, berättar professor Lönnqvist som var nära bekant med fru Grahn. Hon grät och sade, att när jag blir stor, skall jag nog köpa Kulla tillbaka.

Detta skedde också 1903, då hon fyllt 17 år. Gerda Grahn, som var en godsfru ut i fingerspetsarna, levde ut sin idévärld om hemmet och traditionerna som estetik och ideal i gårdens inredning och bygdens kulturliv.

Anna-Ulla Grahn-Wallen

Gerdas och maken Ragnar Grahns enda barn, Anna-Ulla, var minst lika fäst vid Kulla som sin mor. Anna-Ulla var ändå mer praktiskt lagd till sin personlighet och stolt över att kalla sig jordbrukare. Efter maken Gunnar Wallens död 1968 drev Anna-Ulla gården ensam och var också mycket mån om att föra vidare det kulturarv som Gerda byggt upp. Fru Wallen förordnade i sitt testamente att Kulla skulle bli en stiftelse. Ändamålet var att bevara Kulla herrgård som ett levande lantbruk och en naturhistorisk miljö, byggnader och inredning som kulturhistoriskt minnesmärke.

Herrgårdens värld
två kvinnors verk

7.5–29.9.2019 Öppet t.om. 30.5 ti–fre, sö 11–16, fr.o.m. 1.6 ti–sö 11–17.

Kommendantshuset

Lovisa stads museum, Parkgatan 2

www.loviisa.fi/sv/museer