Kvarnåsen i Lovisa blir stadsbornas andra vardagsrum

Tuulimylly Myllyharjulla Kvarnen på Kvarnåsen

Lovisa stad förbättrar trivseln på grönområdet på Kvarnåsen. Platsen där vattentornet stod är för tillfället inte i bruk och lekplatsen vid väderkvarnen behöver uppdateras så parkavdelningen har satt igång med arbetet.

”Vi vill göra åsen till ett andra vardagsrum för både invånare och besökare”, berättar infrastrukturchef Markus Lindroos.

Lekplatsen byggs här

Lekplatsen vid väderkvarnen förnyas helt och hållet. ”Det kommer nog lite till också, lekplatsen får nämligen en balansbana”, berättar stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman. Lekplatsen byggs under juni och är klar senast vid utgången av månaden.

Där vattentornet stod byggs ett träningsområde. ”På träningsområdet installerar vi redskap för olika muskelgrupper. Det blir bland annat dips och magmuskler”, fortsätter Bäckman. Bygget av träningsområdet påbörjas genast då den värsta sommarruschen är förbi.

Åsen får också musikaliska element. ”Vid tre av bänkarna längs stigen på åsen placeras musikinstrument. Nu kan man själv spela till exempel melodin till sångerna på bänkarna”, uppmanar Lindroos.

Instrumenten är xylofon, klockspel och trummor. Alla redskap på lekplatsen och träningsområdet samt stommen för instrumenten är av trä, vilket gör att de passar bra in i parkmiljön. Lekparkens säkerhetsområden täcks med flis istället för sand för att också hålla lekplatsen mera naturenlig.

Det blir lättare att ta sig från Skeppsbron till åsen. Efter mitten av juli påbörjas bygget av trappor från Schillmarksgränd upp till åsen.

Några vackra vyer öppnas också från åsen ut över Lovisaviken. ”Vi hoppas så många som möjligt trivs i vårt natursköna vardagsrum”, tillägger Bäckman och Lindroos samtidigt.

Mer information:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi
stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi