Ledd hobbyverksamhet utomhus för 2001 födda och yngre inleds från och med 21.4.2021  

Ledd hobbyverksamhet utomhus för 2001 födda och yngre inleds från och med onsdag 21.4.2021.  Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt. I inomhuslokaler som förvaltas av staden kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 eller senare.

Ledd hobbyverksamhet för barn och unga genomförs enligt följande hälsosäkerhetsanvisningar:

  • Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk. Turer ges inte till icke-ortsbor.
  • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av munskydd som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
  • Ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd, såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda skydd. Användning av munskydd krävs hela tiden förutom under idrottsprestationen.
  • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.
  • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan. Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
  • Uteplanernas omklädningsrum och servicebyggnader är tillsvidare stängda.

De övriga kommunspecifika coronavirusrestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut. Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.