Lokalhistorien öppnar sig för var och en – Lovisa stads museums samlingar nu på nätet

Alla intresserade av Lovisas historia har nu sötebrödsdagar! Lovisa stads museum publicerar tusentals detaljer ur lokalhistorien på nätet via den riksomfattande söktjänsten finna.fi, där materialet är lätt tillgängligt för alla.

”Det är ett stort kliv för museet. Ännu för fem år fanns de här uppgifterna bara i  kartotek och katalogböcker. Fint att vi nu kan erbjuda allmänheten och forskare tillgång till vårt material”, säger museiintendent Ulrika Rosendahl glatt.

Cirka 2 000 poster ur stadsmuseets samlingar har nu digitaliserats, och antalet ökar hela tiden. I materialet ingår foton från sekelskiftets Lovisa och Lovisanejd samt intressanta föremål ur museets samlingar. Digitaliseringsprojektet inleddes i mars 2021 och pågår till december. Man har fått understöd för projektet från Undervisnings- och kulturministeriet och Museiverket.

Svartvitt fotografi med ett hus med tinnar och torn, i bakgrunden en kyrka och andra byggnader.
Utsikt från väster mot Lovisa kyrka. Från vänster järnvägsstationen som revs 1970, Lovisa kyrka och i mitten Almska gården. Till höger villa Lovenetzky, numera kallat Bonga slott.

Webbtjänsten öppnar nya möjligheter

För att kunna publicera materialet har museet nyligen anslutit sig till den riksomfattande söktjänsten finna.fi. Finna är en söktjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket och där allmänheten har tillgång till material från hundratals finländska arkiv, bibliotek och museer. Museets digitaliserade material är tillgängliga via den riksomfattande webbplatsen finna.fi och museets egen Finna-vy på adressen loviisankaupunginmuseo.finna.fi

Vid sidan av forskare öppnar Finna nya möjligheter att kunna utnyttja museets samlingar till exempel också för skolor och personer som intresserar sig för lokalhistorien. De pedagogiska möjligheter som Finna erbjuder har redan väckt intresse hos lärare. Man kan ladda ner fotona på Finna för eget bruk och också för publicering. När man använder fotona ska man ange samlingens ägare, det vill säga Lovisa stads museum, och namnet på fotografen om man känner till det. För marknadsförings- och reklamsyfte ska man be om tillstånd av de levande personer som är med i fotona. Museet önskar att fotona används i enlighet med god sed.

Utöver den omfattande sökbara databasen möjliggör den nya tjänsten också tillfälliga webbutställningar där man kan beundra intressanta material. ”Webbutställningen Hundra byars bygd där man bekantar sig med byarnas historia i Lovisa har redan öppnats”, tipsar Rosendahl.

Gräddsnäcka i silver
I Lovisa stämplades förr i tiden stora antal guld- och silverföremål, och silvret från Lovisa var känt för sin goda kvalitet. I Lovisa stadsmuseums samlingar finns bland annat den här gräddsnipan av silver som silversmed Johan Zettersten tillverkade 1816.

Flygande start med hjälp av projektanställda

Projektet har krävt mycket arbete. Tidigare fanns samlingsuppgifterna endast på svenska, men nu har de alla översatts också till finska. Också skanning av fotografier och fotografering av föremål har varit tidskrävande. Vid sidan av den ordinarie personalen har två projektanställda jobbat med projektet: Inari Porkka har koncentrerat sig på att digitalisera samlingen, det vill säga fotografera och överföra uppgifter från arkivkorten och katalogböckerna till museisystemet. Outi Norberg har byggt museets Finna-vy och översatt det material som ska publiceras. Efter projektet fortsätter man att komplettera samlingarna på Finna vid sidan om annat museiarbete.

”Museet tar gärna emot tilläggsuppgifter om och respons på det publicerade materialet. På Finna finns det vid varje föremål och foto en länk till en responsblankett som man kan kan använda för att skicka ett meddelade till museet”, påminner Rosendahl till sist.

Upptäck lokalhistorien på webbplatsen loviisankaupunginmuseo.finna.fi

Lovisa stads museum , Parkgatan 2 Lovisa

Öppet ti-fre,  sö 12-16