Loviisa; Fast Forward – Rewind – Play 30.5.-1.9.2024

Konst av Art in Lov Residences gästkonstnärer Gosha Elaev, Paulína Pokryvková och Natalia Spychała har arbetat tilsammans med elever från Lovisavikens skola, Generalshagens skola, Isnäs Skola, Isnäsin koulu, Sävträsk skola, Forsby skola, Koskenkylän koulu samt vuxna och barn från Lovisa. Verken visas på Lovisa stads museum från 30 maj till 1 september 2024.

Verken baserar sig på visioner för framtiden, tankar om vad barnen vill ta med sig från det förflutna och nuet till framtidens museum samt de platser där elever och Lovisabor trivs bäst just nu.

Utställningen består av animerade filmer i stop-motion teknik, en installation med linoleumtryck samt mono-tryck på textil. Art in Lov Residence bjuder in konstnärer till residensprojekt där vi strävar efter en stark lokal förankring, Lovisaborna ska inte bara få ta del av nutidskonst utan gärna också få delta i den konstnärliga processen, känna igen sig i konsten och få möta konstnärerna bakom den. En verkstad med Gosha Ealev ordnas på Lovisa Museum 8-9.6.

I samband med utställningen presenteras också Paulína Pokryvkovás tvådelade mural Bay som finns på bropelarna under infartsbron till Lovisa.

Alla verkstäder i skolorna finansierades av Svenska Kulturfondens kultur i skolan stipendier. Art in Lov Residence har fått understöd för residensverksamheten från Lovisa stad, Svenska Kulturfonden, Perpetuum Mobile, Brita Maria Renlunds stiftelse och Aktiastiftelsen. Utställningen är kuraterad av Heidi Lunabba, Helena Björk har koordinerat arbetet i Lovisavikens skola, i lågstadieskolorna har skolornas rektorer och lärarna deltagit i arbetet med eleverna och planeringen. Utställningen ordnas av Art in Lov Residence i samarbete med Lovisa Stads Museum. Konstnärsresidensen drivs av Stödföreningen för Lovisa konst rf.

Ett stort tack till alla finansiärer och samarbetsparter!

Loviisa; Fast Forward – Rewind – Play 30.5.-1.9.2024

Lovisa stads museum

Parkgatan 2, 07900 Lovisa