Lovinfo och Turistbyrå är med i Lovisa Open -kvällen

Kundservicekontoret Lovinfo betjänar kunder senare än vanligt på torsdagen 12.12.2019. Lovinfo är med i Lovisa Open -evenemanget som Lovisa Företagare ordnar. Både turistbyrån och Lovinfo har öppet till klockan 20 på kvällen.

På Lovinfo kan du registrera dig som användare för stadens elbilar om du inte ännu har gjort det. För att registrera dig behöver du bestyrka din körrättighet. Närmare info om hur du hyr en elbil hittar du på Lovisa stads hemsidor loviisa.fi/sv/elbilar.

På Lovinfo kan du också t.ex. lämna in ansökan om bygglov, köpa biljetter till kulturväsendets evenemang eller hämta nycklar till fritidsväsendets salar och utrymmen.

De affärerna i centrum som är med i Lovisa Open -evenemanget erbjuder möjlighet att göra julköp under längre öppenhållningstider.

Följande Lovisa Open -evenemanget ordnas torsdagen 19.12.2019. Också då betjänar Lovinfo och Turistbyrån sina kunder ända till klockan 20.

Kundservicekontoret Lovinfo och Lovisa Turisbyrå, Mariegatan 12 A, 07900 Loviisa.