Lovisa blir medlem i Föreningen för historiska städer i Finland

Raatihuone Rådhuset

Lovisa blir medlem i Föreningen för historiska städer i Finland från och med början av året 2020. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har fattat ett tjänsteinnehavarbeslut om saken.

Lovisa stad är grundad år 1745 (först med namnet Degerby, från och med 1752 Lovisa). Staden är gammal och historisk och passar således ypperligt in i det nätverk som föreningens medlemsstäder bildar. Det blir i år 275 år sedan Lovisa stad grundades.

Övriga medlemsstäder i föreningen är bland annat Borgå, Åbo, Nådendal, Raumo, Fredrikshamn, Karleby och Tavastehus.

En stad kan ansluta sig till föreningen om den är grundad under medeltiden, Vasa –tiden eller stormaktstiden eller om den har ett hundratals år gammalt centrum eller byggnadsbestånd som utgör en helhet med ett historiskt värde.

Föreningens syfte är att bevara och värna om det värdefulla byggnadsbeståndet och –arvet samt att upprätthålla stadskulturens särprägel i gamla städer i Finland.

Föreningen ordnar seminarier, sammanträden, skolningar samt marknadsför sina medlemsstäder. Föreningen har också kontakter till de andra Nordiska länderna och representerar där de medlemsstäderna och resemål.

Den årliga medlemsavgiften är 250 euro. Föreningen för de historiska städerna i Finland är grundad i Borgå år 2000.