Lovisa börjar utveckla kulturturismen  

Tuulimylly Loviisan Myllyharjulla - Kvarnen på Lovisa Kvarnåsen

I och med omorganiseringarna och effektiveringen av servicekonceptet inom turismen i Lovisa börjar Lovisa stad utveckla kulturturismen i staden.

Lilian Järvinen som arbetat som turistsekreterare inom turistväsendet i Lovisa stad har 1.2.2021 övergått till kulturtjänsterna i Lovisa stad där hon jobbar med uppgifter inom kulturturismen. Hennes arbetsbeteckning är kultur- och turismkoordinator. Lilians arbetsställe är beläget i centralen för bildning och välfärd. Inom kulturtjänsterna i Lovisa stad arbetar sedan tidigare kulturproducenterna Päivi Karppi och Agneta Longhurst.

Lovisa stads kommande program för att främja kulturen oh kulturturismen och bland annat Business Finlands paraplyprogram Culture Finland kommer att styra innehållet i kulturturismen i Lovisa. Culture Finland rekommenderar att produkter för kulturturism är evenemang, sevärdheter, hantverk, konstaktiviteter, finländsk livsstil, arkitektur, design och mat. Lovisa stads program för att främja kulturen och kulturturismen framhäver särskilt bland annat historia, upplevelser, lokala särdrag och berättelser som utgör bra teman för kulturturismen. Genom att kombinera dessa teman till olika helheter och skapa produkter av dem kan man skapa fina produkter för kulturturismen och upplevelser både för kultur och turism och för konsumenter och olika egenföretagare. Syftet är att föra turismen och kulturen närmare varandra så att staden kunde erbjuda intressant och mångsidigt utbud av olika evenemang och program särskilt 2023 då Lovisa ordnar bostadsmässan, men också redan före mässan och efter mässåret.

– Under första året kommer vi att fokusera på planering, att skapa nätverk och att hitta potentiella finansieringskanaler. Vi ska också bilda olika små arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av företagare och egenföretagare inom branschen samt representanter för tredje sektorn. Man får gärna kontakta mig också direkt eftersom nu är det dags för flygande idéer, säger kultur- och turismkoordinator Lilian Järvinen.

Tilläggsinformation:

Lilian Järvinen
kultur och turismkoordinator
Lovisa stad
tfn 0440 555 234
lilian.jarvinen@loviisa.fi