Lovisa Företagare bjuder in till kick-off tillfälle 27.9.2022 för Bostadsmässan i Lovisa 2023

Välkommen till en ”Drömmarnas kväll” tisdagen 27.9 klockan 17–20 på Societetshuset. Kom och bolla idéer för service och program i Lovisa under mässan samt för att höra det senaste om förberedelserna. Lovisa Företagare rf står som arrangör.

Bostadsmässan ordnas 7.7.–6.8.2023 i Lovisa.

Kom med på en diskussionskväll öppen för alla. Under kvällen söker vi svar på bland annat följande frågor:

  • Hur kan vi få nytta av de 100 000–150 000 mässgästers besök till vår vackra stad? Vad vill visa och vad vill erbjuda dem?
  • Hurdant kulturprogram och händelser skall Lovisa erbjuda under mässan och vem producerar och ordnar dem?
  • Hur inackordera dem som jobbar på mässan? Hur få alla besökare av mässan inackorderade? Kunde du t.ex. öppna ditt hem och tjäna en liten slant på det?
  • Vad händer det på torget och vad händer det på Bastion Ungern, Plagen, Svartholm och i Strandparken?
  • Skulle ditt företag, din förening, din familj och du vilja vara med under Bostadsmässan och hjälpa staden att utvecklas och att få mera livskraft. Vad kunde detta då vara?

Du är välkommen för att berätta om dina idéer och drömmar! Nu gäller det att tänka stort! Goda idéer behövs och de bästa kommer att förverkligas!

Lovisa Företagare rf har fått projektfinansiering till denna utredning av Silmu ry och det är Lovisa Företagare rf som ordnar tillställningen. Utredningsarbetet har gjorts av Heljä Misukka, LovEdu Oy och hon berättar under kvällen hurudana tankar och förhoppningar som har lyfts fram under utredningen.

Stadsdirektören i Lovisa har lovat berätta om stadens förberedelsearbeten och vi hör också nyheter från Bostadsmässans organisation. Till sist gör vi grupparbeten och diskuterar kring olika teman.

Det utlovas kaffe och salta biten för de hundra första.

Hjärtligt välkommen!